לייעוץ מלאו פרטים

פירוק חברות

פירוק חברה בהליך מהיר ויעיל

פירוק חברה בהליך מהיר ויעיל, תוך הגנה על בעל/י המניות מחבויות ומסנקציות אישיות, בהליכי פירוק מרצון או בשל חדלות פירעון- בליווי עורך דין עידן רוקח, עורך דין אזרחי-מסחרי בעל ניסיון בן למעלה מעשור, שליטה במאגרי ידע עצומים וניסיון מעשי בייצוג הלקוח אל מול הרשויות ואל מול בתי המשפט בישראל.

הזהות העסקית והמעמד המשפטי של חברה בישראל שונה ממעמדו של עסק מורשה או פטור, ולמעשה החברה זוכה לישות משפטית עצמאית. מעמד ייחודי זה הוליד רשימה של הנחיות ותקנות מחייבות אשר נועדו להסדיר את אופן הקמת החברה, פעילותה העסקית, הפיקוח החל עליה, ודרכי פירוק וסגירת חברה, במטרה להגן על הציבור, על המשקיעים ועל בעלי עניין אחרים.

פירוק חברות הוא למעשה המונח המשפטי המתאר את סגירת החברה, הליך אשר עשוי להתקיים באחד משני ערוצים:

פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון הוא פירוק אשר מתקיים לרצון ו/או להסכמת כלל בעלי המניות בחברה. בקשת הפירוק עשויה להתבסס על מספר סיבות אפשריות, בניהן:

  • החברה אינה רווחית ובעליה מעוניינים להימנע מהפסד כספי או לצמצם הפסד קיים.
  • בעלי המניות מעוניינים למשוך את השקעתם ואת התשואה בגינה במידה וקיימת.
  • תקנון החברה הגדיר תקופת פעילות קצובה אשר באה לסיומה, ובעלי המניות אינם מעוניינים בחידושה.
  • סכסוכים ו/או אי הסכמות בין בעלי המניות המקשים או מונעים קבלת החלטות והתנהלות עסקית שוטפת.
  • בעלי המניות אינם מעוניינים להוסיף ולנהל את החברה או למנות מי מטעמם לעשות זאת.

מימוש הליך פירוק חברה מרצון מתקיים באמצעות מספר הליכים, וכרוך בעמידת החברה בפרמטרים מחייבים, לצורך אישור הפירוק על ידי רשם החברות.

הגשת הבקשה לפירוק חברה מרצון תכלול תצהיר על אי קיום חובות לחברה או על יכולתה של החברה לפירעון כל חובותיה בתקופה בת 12 חודשים.

הבקשה מחייבת את חתימתם של כלל בעלי המניות.

עם קליטת התצהיר ברשם החברות ושינוי מעמד החברה מחברה פעילה לחברה במעמד "לקראת פירוק", על החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית, בה ינכחו כלל בעלי המניות, לצורך קבלת ההחלטה הרשמית על הפירוק ומינוי מפרק.

הן המפרק הממונה והן מייצגי החברה ימסרו הודעה בדבר המינוי לרשות החברות.

תפקיד המפרק הוא כינוס נכסי החברה, פריעת חובותיה, סילוק שעבודים וחלוקת הון ונכסים, בהתאם למצב החברה.

בהסתמך על דו"ח המפרק וכינוס אסיפה סופית- יאשר רשם החברות את סיום הפירוק וגריעת החברה כחברה פעילה מרישומיו.

הליך זה כולל מורכבויות רבות, מצריך התנהלות בירוקרטית מורכבת ובעלת השפעה מערכת על עתיד החברה ובעלי המניות, ועתיד לארוך זמן רב. במטרה להביא לפירוק החברה באופן יעיל ומהיר, לחסוך בעלויות של אגרות יקרות, למנוע התנגדויות מטעם בעלי עניין ולקדם את האינטרס והרצון של בעלי המניות, חשוב במיוחד לנהל הליך זה בליווי עורך דין מקצועי ומוביל בתחום.

פירוק חברה בהנחיית בית המשפט

פירוק חברה המתקיים בשל הנחיית בית המשפט עשוי להתרחש ממספר סיבות:

  • בקשה לבית המשפט ביוזמת בעלי המניות להורות על פירוק החברה בשל חדלות פירעון, במטרה להקל בחבויות, להגיע להסדר תשלומים ולקבלת הפטר סופי.
  • בקשה לבית המשפט ביוזמת נושים להם חבה החברה, להורות על פירוק החברה בשל חדלות פירעון, במטרה למצות את נכסיה לצורך גביית החוב.
  • בקשת פירוק המוגשת על ידי אחד או יותר מבעלי המניות שלא בהסכמת כלל בעלי המניות, בשל סכסוך בין בעלי המניות ובמטרה לפירוק השותפות.

כל אחת מן הבקשות האמורות, במידה ותאושר על ידי בית המשפט, תחייב התנהלות בירוקרטית מסועפת, תחת ביקורת קפדנית וחקירות אישיות הנוגעות למצבם הכספי של בעלי המניות, מאפייני החבויות והוכחת תום לב מוחלט, במסגרת הליכי פירוק, מינוי נכונס נכסים, הגשת דו"חות שוטפים לתקופה ממושכת, קביעת הסדר תשלומים ועמידה בו, ולעתים גם תוך הטלת סנקציות אישיות על בעלי המניות.

פירוק חברה – משרד עו"ד עידן רוקח

עורך דין עידן רוקח מלווה בנאמנות ומסייע במקצועיות בהליכי פירוק חברה, ומביא ניסיון רב שנים, ידע נרחב והיכרות מעמיקה עם כלל המערכות והגופים. כל אלו מהווים בחילוץ לקוחותיו ממצבים מורכבים, באמצעות התאמת הליך פירוק החברה וניהולו, תוך הגנה על האינטרסים של הלקוח ושמירה על התנהלות חוקית וישרה על פי חוק.

 

 

לייעוץ מלאו פרטים
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.