לייעוץ מלאו פרטים

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

תמונה של עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

מהו עיכוב הליכים בהוצאה לפועל ומהי ההוצאה לפועל?
הוצאה לפועל היא הזרוע הביצועית של רשות האכיפה והגביה, ומיועדת בעיקרה ליישם הליכי גביה כנגד חייבים, ובהתבסס על קיום צו בית משפט. גוף זה נטל לעצמו חירויות רבות ושיטות פעולה אשר נועדו הן להפעלת לחץ על חייבים והן למימוש נכסים והון אישי של החייב, באמצעים שונים.

חייב עשוי למצוא עצמו מתמודד עם הליכי גביה מטעם הוצאה לפועל, גם ללא הליך משפטי במסגרתו ניתנה לו ההזדמנות להתמודד עם דרישת החוב כנגדו, ולעתים גם כנגד חוב קטן ו/או שנוי במחלוקת אל מול חברה, נותן שירות וכדומה, ללא יכולת עיכוב הליכים בהוצאה לפועל על ידי החייב בהתנהלות ישירה מול הגוף האמור.

לצד זאת, הוצאה לפועל אינם עוסקים באי הסכמות בין אדם לחברו או סכסוכים עסקיים חיים ונושמים, כי אם כפופים לקיום פסק דין הקובע את מהות וערך החוב, או לחילופין למסמך מחייב דוגמת: המחאה חתומה על ידי החייב שנדחתה על ידי הבנק ולא נפרעה, או קיום שטר חוב דוגמת שטר משכנתא או הלוואה.

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל – מהם הליכי הגביה בהם יכול לנהוג גוף הוצאה לפועל

בין הליכי הגביה העומדים כנגד חייב ודורשים לעתים עיכוב הליכים בהוצאה לפועל:

 • הגבלת חשבון בנק וכרטיסי חיוב
 • הטלת צו עיכוב יציאה מן הארץ
 • עיקול מקרקעין-הטלת עיקול על נכס נדל"ן המצוי בבעלות החייב, מנכס עסקי ועד לדירת מגורים.
 • עיקול מטלטלין- עיקול חפצים ופריטים בעלי ערך המצויים בבעלות החייב.
 • עיקול משכורת- עיקול משכורתו של החייב ישירות אל מול המעסיק.
 • צווי הבאה ומאסר- למקרי קיצון וכנגד חובות בגין מזונות ילדים בלבד.

מדוע ועבור מי נדרש עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

הליכי הגביה, המגבלות והסנקציות האמורות, נועדו להביא חייב הוק מתשלום חובותיו, תוך מיצוי הנכסים הניתנים למימוש וההליכים נגדו. לצד הללו, מכיר החוק בקשיים העשויים להיווצר עבור אדם במצב כלכלי מורכב, חוסר יכולת לפירעון חובות והפגיעה האישית שעשויה להיווצר בחיי החייב בשל כך.

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל בא לספק בידי החייב אפשרות ליישום איחוד תיקים בהוצאה לפועל  ולהגעה להסדר חובות ותשלומים, כאשר זה נכון לשתף פעולה ולמצות את אחד מן הערוצים העומדים לרשותו בחוק לשם כך, ותוך הבנה שהליכים כאלה אורכים זמן ונדרשים לבירוקרטיה.

חייב הפונה להליך של חדלות פירעון: עם קבלת האישור מבית המשפט לכניסת החייב להליך, יבוצע איחוד תיקים בהוצאה לפועל, כמו גם עיכוב ההליכים באופן אוטומטי, ותוך הקפאת ההליכים כנגדו, ואי יכולת נושים לפנות או לבצע הליכי גביה כנגדו.

מקרים נוספים הדורשים עיכוב הליכים בהוצאה לפועל:

 • לבקשת החייב בטענה כי פרע את חובו- בסמכות רשם הוצאה לפועל ובהינתן נסיבות מיוחדות ו/או קיום אסמכתא המצדיקה בירור בנוגע לפירעון האמור.
 • לבקשת החייב בטענת הגשת ערעור כנגד קיום החוב.
 • לבקשת הנושה בטענת הגשת ערעור כנגד כל אחד משלבי ההליך: אישור הליך חדלות פירעון, קביעת גובה החוב וכדומה.
 • לבקשת צד שלישי הרואה עצמו נפגע מהליכי גביה או עיקול.
 • לטובת חייב אשר איחר בהגשת התנגדות לשטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב.

התייעצות עם עו״ד הוצאה לפועל מומלץ

התייעצות עם עורך דין מומחה בתחום הסדרי חוב,עיכוב הליכי הוצאה לפועל והליכי חדלות פירעון, היא בבחינת שירות נדרש והכרחי עבור חייב העומדים כנגדו תיקים בהוצאה לפועל, הן במטרה להקפיא את ההליכים והן במטרה להגיע להסדר ולשיקום כלכלי.

משרד עו"ד עידן רוקח ושות' מלווה חייבים רבים, בעלי עסקים וחברות ולקוחות פרטיים, ומתמחה בהליכי בזק ראשוניים במטרה לעכב הליכי גביה ולהקפיא סנקציות ומגבלות, ותוך ניתוב הלקוח למסלול שיקום כלכלי והסדר חוב תוך מיצוי זכויותיו וזכאותו בחוק.

לייעוץ מלאו פרטים
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.