לייעוץ מלאו פרטים

עורך דין חובות

תמונה של עורך דין חובות

הצטברות של חובות עשויה להביא לפגיעה משמעותית באורח החיים של החייב ומשפחתו, עמידה בפני לחצים ואיומים מצד נושים, ואף הפעלת סנקציות כלכליות ואישיות. הפניה אל עורך דין חובות היא הצעד הראשון בו בוחרים בעלי חובות רבים, המבקשים את הדרך ליציאה מהם, בהליך מקל ומוסדר כחוק.

התייעצות עם עורך דין חובות

הצעד הראשוני בדרך לפתרון ולשיקום פיננסי עבור בעלי חובות מצטברים המתקשים לעמוד בתשלומים, היא התייעצות עם עורך דין חובות. מטרת ההתייעצות היא בחינת המצב הקיים, מיפוי החובות והבנת היקף החובות ומספר הנושים, ובניית תכנית שיקום כלכלית באמצעות מספר אפשרויות קיימות:

הסדר חובות אל מול נושים

הסדרת החובות והימנעות מהליכים משפטיים ומהליכי גבייה מאיימים אינם רק האינטרס של החייב, כי אם גם של הנושים. מיצוי ההליכים באמצעות ערוצי הגביה המקובלים בחוק, דוגמת הוצאה לפועל ותביעות אישיות, עשויים להוליד סיטואציות בהן החייב עומד אל סף תהום- ובעל החוב לא ימצא כל תועלת בחייב כלוא או בכזה שאינו בין החיים. נושים דוגמת הבנקים והמוסדות הפיננסיים מבינים כי בעל חוב שאינו יכול לעמוד במחויבותו עשוי בנקל להפוך את החוב לאבוד, ויעדיפו הסדר חובות בהליך מחייב ובאמצעות משא ומתן. עורך דין חובות הוא עורך דין מן התחום המסחרי-אזרחי, אשר ילווה את החייב בהליך, יגייס את הנושים להליך וינהל עבורו משא ומתן במטרה להביא לתשלום חלקים ניכרים מן החוב, בהסדר תשלומים על פי יכולתו.

מספר נושים

כאשר החייב עומד אל מול מספר נושים ומתקשה לעמוד במספר הסדרי חוב בו זמנית, תעמוד לזכותו האפשרות לאיחוד תיקים, ריכוז כלל החבויות לחוב אחד, וקביעת הסדר תשלומים אחיד לתיק, כאשר הסדר זה יביא להקפאת כלל הליכי הגביה אל מול החייב, לרבות הליכי גביה קיימים אל מול הוצאה לפועל.

חדלות פירעון

אפשרות נוספת העומדת עבור חייב בעל היקף חובות גבוה שאינו יכול לעמוד בפירעונם, היא הכרזה על חדלות פירעון, הליך המוכר גם בשם הליך פשיטת רגל. במסגרת הליך זה פונה החייב באמצעות עורך דין חובות מנוסה בתחום אל בית המשפט, ומבקש להכיר בחדלות פירעונו. ככל שהבקשה תעמוד בתנאי הסף הנדרשים על ידי בית המשפט, עם קבלת האישור לפתיחת הליך חדלות פירעון יוקפאו כל הליכי הגביה התלויים כנגד החייב. החייב יחל בהליך הכולל כינוס נכסים- בחינה ומיפוי של כלל הנכסים הניתנים למימוש כנגד החובות, מחיקת חלק מן החוב על פי החלטת בית המשפט וקביעת הסדר תשלומים אשר מביא בחשבון את יכולתו של החייב לעמוד בתשלומים אל מול קיום צרכיו האישיים וכלכלת ביתו ומשפחתו, בתקופת זמן קצובה, אשר לאחריה יזכה להפטר מלא מכל חבות.

עורך דין חובות כספיים

הליך חדלות פירעון טומן בחובו עמידה בפני הליכי חקירה מטעם הרשויות, דרישה להגשת דו"חות שוטפים המצביעים על התנהלות כלכלית תקינה, קיום מגבלות אישיות דוגמת: אי זכאות לאשראי בנקאי ו/או שימוש בהמחאות, צו עיכוב יציאה מן הארץ ומגבלות נוספות. חייב הפונה אל ההליך בתום לב ומתוך כוונה לשיקום כלכלי תוך השבת חובותיו כפי יכולתו, ובליווי של עורך דין חובות כספיים המביא ניסיון, מקצועיות והיכרות עם מורכבויות ההליך, יזכה להתחשבות בית המשפט, להקלות ולשיקום אישי וכלכלי.

הסדר חובות או חדלות פירעון

כלל ההליכים האמורים נועדו לאפשר לחייב שיקום כלכלי ויציאה לדרך חדשה, ללא שיחות טלפון מאיימות, מכתבי התראה והליכי עיקול.

בפניה להליך של הסדר חובות, בין אם אל מול הנושים ובהסכמת הצדדים ובין אם אל מול בית המשפט, החייב יזכה להסדר תשלומים בו הוא מסוגל לעמוד, כאשר זה במרבית המקרים יכלול את תשלום מלוא או מרביתו של החוב הקיים. היתרון בהליך זה הוא שמדובר בהליך מוסדר ובהסכמה שאינו נרשם כנגד החייב ואינו כולל סנקציות ומגבלות מלבד החבות לעמידה בהסדר התשלומים.

הליך חדלות פירעון עשוי להקל על החייב במחיקה של עשרות אחוזים משווי החוב, אולם מגביל את תנועתו האישית ופעילותו העסקית, למשך התקופה האמורה שעשויה להימשך שנים אחדות.

משרד עורכי דין רוקח ושות' מעמיד לרשות לקוחותיו הרבים שירות מקצועי וליווי אישי, המסייע להם בהסדרת החובות בהליך המותאם ביותר עבורם, תוך מתן שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג אל מול הרשויות ובית המשפט, עד ליציאתם לדרך חדשה ונקיה מחובות.

עורך דין הסדר חובות - עידן רוקח

עורך דין הסדר חובות

עורך דין עידן רוקח, עורך דין להסדר חובות אשר מתמחה בטיפול בחייבים, לקוחות פרטיים ועסקיים. עורך דין רוקח מתמחה בליווי, ייעוץ וייצוג חייבים אל מול רשויות החוק, בנקים ומוסדות פיננסיים, תאגידים ונושים מכל סוג, ומסייע ללקוחותיו בבניית מסלול מותאם אישית לאיחוד כלל החבויות, בחינת סוג ואופי החובות והגעה להסדר תשלומים הוגן, המביא בחשבון את יכולת ההחזר של החייב לצד זכותו לאיכות חיים, ללא חשש מסנקציות ומלחצים.

מתי נכון להסתייע בשירותי עורך דין הסדר חובות

רבים נושאים בעול תשלומי הלוואות מסוגים שונים, משכנתאות, רכישת מוצרים/שירותים בתשלומים ומחויבויות אחרות. הן האדם הפרטי והן בעל עסק עשויים להזדקק לסיוע באמצעות הלוואה, מימון או פריסת תשלומים מגורם אחר, לצרכים שונים, תוך עיגון תנאי העסקה בחוזה מוסדר, מקבלת התמורה, ועד תנאי הסילוקין. ככל ושני הצדדים מקיימים את חלקם בהסכם, אין כל צורך במעורבות חיצונית ובהסדרה נוספת. יחד עם זאת, ייתכנו סיטואציות וסוגיות בהן ההסכם אינו מתקיים והחוב נותר תלוי.

שירותיו של עו"ד הסדרי חובות עשויים להידרש במספר נסיבות:

 • החייב חווה קושי כלכלי לשמו אינו עומד בהתחייבות, ונפתחו כנגדו הליכים משפטיים ו/או הליכי גבייה באמצעות הוצאה לפועל.
 • החייב חווה קושי כלכלי ומתקשה לעמוד במחויבויותיו אל מול מספר נושים, ומתמודד עם לחצי גביה, תיקי הוצאה לפועל והליכים שמקורם במצבור של חובות.
 • החייב מתכחש לחוב מסיבות שונות: החוב נוצר שלא בהסכמתו, כשל תמורה המבטל לטעמו את חובת התשלום, אי הסכמה על גובה החוב ותנאי התשלום.
 • החייב טוען לתשלום החוב, הסדרתו או מחילה על החוב, אשר למרות הנסיבות נתבע לתשלום החוב המקורי.

תפקידו של עורך דין הסדרי חובות ודרכי הטיפול

מדינת ישראל מעמידה לזכות בעלי החוב מערכת בירוקרטית נגישה ומהירה לגביית חובות, באמצעות הזרוע הביצועית הוצאה לפועל, אשר מוסמכת להפעיל סנקציות ומגבלות והליכי גבייה בפועל, לטובת בעל החוב וכנגד החייב. בעוד שבעל החוב אינו נזקק כלל לייצוג וחובת ההוכחה החלה עליו מועטה לצורך העברת ההליך והגבייה להוצאה לפועל, החייב עשוי למצוא עצמו חסר אונים אל מול מערכת בירוקרטית נוקשה.

במקרה של פתיחת תיק כנגד החייב בהוצאה לפועל, ובוודאי בפתיחה של מספר תיקים כאלה, חשוב במיוחד להיוועץ בעורך דין מתמחה ולהיעזר בשירותיו.

בין תפקידי עורך הדין המייצג מטעם החייב:

 • בירור ומיפוי– עורך הדין יבחן את נסיבות היווצרות החובות, סוג החובות, היקף התשלומים שסולקו, יתרת החובות יחד ובנפרד.
 • אימות החוב– עורך הדין המלווה יבחן את אמיתות החוב, קבלת התמורה והסכמת החייב עם סכום החוב ותנאי התשלום.
 • ככל שקיים ספק לגבי אמיתות החוב יפעל עורך הדין אל מול בעל החוב-הנושה, ואל מול גופים רלוונטיים נוספים, להסדרה ולהסכמה, ממיצוי קבלת התמורה, הפחתת החוב או מחיקתו, בהתאם לנסיבות.
 • ככל וקיים חוב אחד או יותר אשר תלוי כנגד החייב בשל קושי של החייב עצמו לעמוד בתשלומים אליהם התחייב, יחתור עורך הדין להסדר תשלומים. הסדר תשלומים הוגן נועד:
 1. לסייע לבעל החוב לקבל את כספו ולהימנע מיצירת חוב אבוד.
 2. לסייע לחייב לעמוד במחויבויותיו, תוך התאמה ליכולתו הכלכלית, בבניית תכנית תשלומים נוחה המאפשרת לו קיום בכבוד.
 3. ביטול סנקציות ומגבלות- תיקים התלויים כנגד חייב בהוצאה לפועל עשויים להוביל למגבלות ולסנקציות כלכליות ואישיות, דוגמת: עיקולים על חשבון בנק, עיקול על שכר עבודה של החייב, עיקול רכוש, רכב או אחר, צו מניעה ליציאה מן הארץ ועוד. מגבלות אלו לעתים עשויות להרחיק את החייב מיכולתו לעמוד בחובותיו, ונושאות בחובן ענישה, שני אלמנטים שיש לסלק, יחד עם המגבלות, בהליך הסדרת החוב.

עורך דין עידן רוקח מביא ניסיון רב שנים ומוניטין של הצלחות בייצוג חייבים, בהפחתת חובות ובהגעה לתכניות תשלומים והסדרה נוחות, המכירות בזכויות החייב ומקדמות אותו לחיים חופשיים ונקיים מלחצי החובות.

 

לייעוץ מלאו פרטים
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.