לייעוץ מלאו פרטים

עורך דין חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון הוא הליך מורכב, מתמשך ובעל השלכות רבות על חיי החייב, המבקש להסתייע בו לצרכי שיקום כלכלי. ניהול ההליך בליווי עורך דין חדלות פירעון מומלץ מנוסה ומיומן, הוא כלי חשוב להשגת מטרות ההליך ולהצלחת השיקום. הלעך זה היה מוכר בעבר כהליך לטיפול בחייבים, ולאחר רפורמה ושינוי תפיסה, נולד מחדש בשם הליך חדלות פירעון, ומעוגן בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הליך זה מוכר בעיקרו כהליך המיועד לבעלי עסקים אשר צברו חובות ואינם בעלי יכולת לפרוע אותם, אולם למעשה החוק מאפשר ומנגיש את ההליך לכל אזרח, לרבות בעלי חובות פרטיים.

למרות השינוי בחוק והגדרת התהליך על ידי הרשויות כהליך חדלות פירעון, השם המקורי הקרוי הליך פשיטת רגל נותר שגור בפי רבים. בעוד שהשם במקומות רבים נותר בעינו ומכורח השימוש בו, הרפורמה ועדכוני החקיקה הולידו שינויים רבים והעלו שאלות וסוגיות דוגמת:

 • מהו הליך פשיטת רגל?
 • במה שונה חדלות פירעון מהליך של פשיטת רגל?
 • מי זכאי לפשיטת רגל?
 • האם קיימת אפשרות ביטול הליך פשיטת הרגל?
 • האם קיימות חלופות להליך עבור בעלי חובות?

עורך הדין עידן רוקח הוא עורך דין חדלות פירעון מומלץ על ידי מיוצגים רבים, אשר זכו למעטפת שירותים רחבה ומקצועית, לייעוץ והכוונה ולייצוג אל מול הרשויות, תוך הצבת האינטרסים של הלקוחות המיוצגים בראש ובראשונה. עוד מוביל הוא בתחום ייצוג חייבים והליכי שיקום כלכלי, מסייע ומספק מענה למגוון שאלות, ומרחיב בנוגע לאפשרויות העומדות בפני החייב הפרטי

חדלות פירעון ( לשעבר הליך פשיטת רגל )

הליך פשיטת רגל שימש להתנהלות מול חייבים עד לרפורמה ולשינוי החקיקה בשנת 2018, ועדכון חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

לא ניכנס לעובי הקורה בניתוח הליך שאינו מתקיים עוד, אולם נתייחס לשינוי התפיסתי שהולידה הרפורמה והחקיקה, בה החייב אינו נתפס כעבריין ומטרת ההליך היא למצות את הליכי הגבייה מולו וסגירת התיק בלבד, כי אם תפיסה הרואה את זכויות החייב ומכירה בצורך בשיקומו, תוך איזון אל מול זכויות בעלי החוב והנושים, וחתירה לפתרון הוגן ככל הניתן, קביעת סדר עדיפויות על פי סוגי נושים, התייעלות בירוקרטית וקביעת זמן קצוב לסיום ההליך ושחרור החייב מחובותיו.

חוק חדלות פירעון לאדם פרטי

בעבר הבדיל החוק בין אדם פרטי לבעל עסק, וקבע סכומי חוב, תקנות ועקרונות ליישום ההליך הנבדלים זה מזה.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אינו עושה את האבחנה האמורה, אולם מבדיל בין יחיד: אדם פרטי, בעל עסק מורשה או פטור, לחברה/תאגיד.

אדם פרטי המצוי בחובות, אל מול בנקים, מוסדות המדינה, עסקים מסחריים או אף גורמים פרטיים, יוכל להסתייע בהליך חדלות פירעון/פשיטת רגל, במעמד של יחיד, כאשר אישור ההליך וניהולו יתבצע בהתאם לגובה חובותיו:

חובות כוללים בסך שאינו פוחת מ: 53,745 ועד לסך: 161,236 ₪: ההליך ינוהל אל מול רשם הוצאה לפועל באזור מגוריו של החייב.

חובות כוללים העומדים על  למעלה מ 161,236 ₪: ההליך ינוהל אל מול הממונה על חדלות פירעון.

ההליך יתקיים במספר שלבים:

1.      הגשת בקשה לאישור ההליך על ידי הגורם המתאים בהתאם לגובה החוב: הבקשה תכלול אסמכתאות הנוגעות למצב החייב ולגובה החוב, טופס בקשה מלא וחתום והצהרה אישית המפרטת את הנסיבות שהביאו לאי יכולת פירעון החובות. להצהרה זו קיימת משמעות רבה ומומלץ לנסח אותה ולהגיש את הבקשה בליווי עורך דין מומחה.

·         לאחר ההגשה להגיש בקשה לביטול עיקולים אל מול הוצאה לפועל.

2.      קבלת צו לפתיחת הליך חדלות פירעון וחקירת יכולת המתבצעת על ידי הממונה, למיפוי נכסי החייב ולבחינת יכולותיו הכלכליות. בתקופה זו לא יוכל החייב לפרוע את חובותיו או חלק מהם, להגדיל את היקף החובות או לממש נכסים אשר בבעלותו. התנהלותו תוגבל לצרכי קיום סביר בלבד ובכפוף לפיקוח הממונה.

3.      דיון מסכם והחלטת הממונה בהתאם לממצאים ולהתנהלות החייב, קביעת סכום החוב הסופי ותנאי הסדר התשלומים, לתקופה קצובה שלא תעלה על 48 חודשים, בסיומם יזכה החייב להפטר.

מתי נכון להצהיר על חדלות פירעון

קבלת ההחלטה לצאת להליך חדלות פירעון אינה פשוטה, ולרוב תגיע לאחר תקופה ממושכת של התמודדות עם חובות אימתניים, לחצי גבייה מטעם הנושים, מגבלות כלכליות ומגבלות אחרות המקשות על החייב בניהול חיים נורמטיביים.

חוק חדלות פירעון בא לסייע לחייב להיחלץ ממצב זה, באמצעות הליך מפוקח המתנהל אל מול בית המשפט, ומטרתו היא לאגד את כלל החובות, לבחון, למצות ולממש את נכסי החייב לצורך תשלום החובות, ולקבוע הסדר תשלומים ריאלי המותאם ליכולות החייב לתקופת זמן מוגבלת, לאחריה יזכה להפטר מכלל החובות האמורים.

חשוב לציין כי הליך חדלות פירעון טומן בחובו מגבלות ומשמעויות נוספות, וככל שמסתייע הדבר לעתים מוטב לבחור בפתרונות אחרים ולהגיע לכדי הסדר תשלומים שאינו במסגרת חדלות פירעון.

מי יכול לפנות להליכי חדלות פירעון

הבחירה בהליך זה מיועדת לבעלי חוב, בהתאם למספר תבחינים:

בעל עסק, חברה, אדם פרטי

חוב קיים כנגד נושה אחד יותר

החוב נולד מתוך כוונת תשלום וסילוק החוב בהתאם למוסכם בין הצדדים, בתום לב מוחלט.

סכום החוב בהתאם לסכומים המוגדרים בחוק, ליחיד או לתאגיד.

הצגת אסמכתאות ועמידה בתבחינים שיאשרו כי לחייב אין יכולת לפירעון חובותיו.

מדוע חשוב להסתייע בשירות עוד חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון אינו הליך אוטומטי, ומצריך את אישור הממונה על גביית חובות/רשם הוצאה לפועל/בית המשפט.

אישור זה טומן בחובו יתרונות רבים בניהם: הפחתה ניכרת מסכום החוב הכולל, הקפאת הליכי גבייה בהוצאה לפועל, עצירת מכבש הלחצים המופעל על ידי נושים, הגנות הקיימות בחוק על דירת מגורים וקביעת פרק זמן קצוב לסיום ההליך וקבלת הפטר. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בא לסייע לחייב באמצעות הללו, אולם חותר גם ליצירת איזון ומביא בחשבון את זכויות הנושים ומשמעותו של חוב אבוד עבורם, ועל כן אינו מקל ואינו ממהר לאשר חדלות פירעון או להפחית מגובה החוב. ליווי וייצוג של עורך דין חדלות פירעון  מומלץ ומנוסה, יסייע לחייב הן בקבלת ההכרה והאישור לפתיחה בהליך חדלות פירעון, והן לשיפור תוצאותיו.

 

היתרונות בלקחת ייצוג מקצועי של עורך דין חדלות פירעון מומחה:

 • ייעוץ מקדים, היכרות עם הנסיבות, היקף החבויות ומשאבי החייב, ובחינת חלופות והליכי שיקום כלכלי נוספים.
 • ככל והבחירה היא בהליך חדלות פירעון: התמצאות בדרישות הבירוקרטיות, איתור אסמכתאות ומידע נדרש, מילוי והגשת הבקשה לגורם המוסמך, והגדלת הסיכויים לאישור ההליך באופן ניכר.
 • לאחר אישור ההליך: בקשות פרטניות לסילוק מגבלות וסנקציות המוטלות על החייב על ידי גורמים שונים.
 • ניהול ההליך, ייצוג החייב בדיונים, ניתוח יכולת והצגת המידע בשקיפות ועל פי דרישות החוק מצד גיסא, ותוך מיצוי כל פרט מידע היכול לסייע ולעמוד לטובת החייב, להגנה על רכוש משפחתי, וליצירת אפשרות לקיום אורח חיים נורמטיבי.
 •  שיפור התנאים הנקבעים במסגרת ההליך: חתירה לחוב מופחת ולהסדר תשלומים מקל, למסגרת זמן קצרה ככל הניתן.

עורך דין עידן רוקח מביא ניסיון רב שנים, היכרות מעמיקה עם החוק והפסיקה ועם הרשויות והגורמים הרלוונטיים, ומנהל כל הליך תחת חתירה לשיקום כלכלי מיטבי, מהיר ככל הניתן ושחרור מיוצגיו לדרך חדשה ונקייה מחובות.

לייעוץ מלאו פרטים
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.