לייעוץ מלאו פרטים

עורך דין הוצאה לפועל

עורך דין הוצאה לפועל מומחה

עורך דין עידן רוקח- עורך דין מומחה להוצאה לפועל, מסייע לחייבים בהתמודדות עם מוסדות, רשויות ונושים, הסרת מגבלות וסנקציות שהוטלו על חייבים, וסיוע בהכוונה וביישום של תכניות מחיקת חובות, צמצום חובות, הסדרי תשלומים ומסלולי הסדרה נוספים. עורך דין רוקח מביא ידע רב ומקצועיות שאין שניה לה בייצוג חייבים, וחותר להליכים קצרים ואפקטיביים שיאפשרו לעל חייב יציאה ממעגל החובות והלחצים המתלווים לו, וליציאה לדרך חדשה.

בעל חוב אשר נפתח כנגדו תיק בהוצאה לפועל, או אף מספר תיקים כאלה, עשוי למצוא את עצמו אל מול גוף עוצמתי בעל סמכויות מרובות, אשר במקרים רבים פועל מכורח החוק היבש ותקנות בירוקרטיות, אשר אינם מאפשרים לחייב את הזכות להתגונן, להלין ולהסיג על קיום החוב, שווי החוב או ההליך. ליווי מקצועי וייצוג של עורך דין חובות בהוצאה לפועל ישנה את פני התמונה כולה, ויביא להכרה ולמימוש זכויותיו, ולמניעת הליך גביה דורסני וחד צדדי.

כיצד הופך חוב פרטי או עסקי לתיק הוצאה לפועל

הוצאה לפועל הוא גוף ביצועי לרכות האכיפה והגבייה במשרד המשפטים, ולמעשה הוא הגוף המוסמך על ידי המדינה לגביית חובות עבור גורמים פרטיים או עבור חברות ועסקים, המצויים במעמד: זוכה. הזוכה הוא למעשה בעל החוב/הנושא, אשר לא הצליח לגבות את כספו מן החייב, ועומדת לרשותו הזכות לפנות לגורמי האכיפה באמצעות פתיחת תיק בהוצאה לפועל כנגד החייב.

פתיחת התיק בהוצאה לפועל אינה מצריכה מן הנושה ייצוג של עו"ד הוצאה לפועל, ולמעשה מדובר בפעולה פשוטה הניתנת ליישום בלשכות ההוצאה לפועל האזוריות, באמצעות מילוי טופס בקשה ותשלום אגרה בלבד. ככלל, על פותח התיק להציג אסמכתא לחוב דוגמת פסק דין כנגד החייב המורה על חובת התשלום, המחאה שניתנה על ידי החייב ולא כובדה, או במסלול מקוצר המוגבל לסכום חוב קצוב, ללא אסמכתא וכנגד מתן התראה לחייב בלבד.

מדוע חשוב להסתייע בשירותי עורך דין המתמחה בהוצאה לפועל

הליך פתיחת תיק בהוצאה לפועל כולל פרצות רבות המאפשרות הליכי גביה והטלת סנקציות מחמירות על החייב בתיק, לעתים גם במקרים בהם קיים ספק של ממש לגבי נכונות החוב.

המחאה הניתנה למשמורת ולביטחון שלא בכוונת פירעון עשויה לשמש כאסמכתא לחוב, כמו גם המחאה שניתנה בתמורה למוצר או שירות שלא סופק ובוטלה על ידי הלקוח בשל כשל תמורה.

עוולה נוספת העשויה להתרחש כנגד חייב, היא פתיחת תיק בגין חוב ששולם, כאשר הזוכה מחזיק בידו אסמכתא לקיום החוב, אולם הרשות אינה מבצעת כל בדיקה הנוגעת לתשלום החוב בחלקו או במלואו.

גם במידה ותיק ההוצאה לפועל נפתח כנגד חייב בשל חוב קיים ותקף שלא נפרע על ידי החייב, עורך דין לענייני הוצאה לפועל יוכל לסייע ולהטיב את מצבו תוך התייחסות לסיבות לשמן לא שולם החוב, מצבו של החייב וטענת תום לב, נכונות והוכחת קושי מעשי.

 

מהם הכלים והטיעונים העומדים לרשות עורך דין הוצאה לפועל בהגנה על חייבים?                   

הליך ההגנה על חייב בתיקי הוצאה לפועל המנוהל על ידי עורך דין הוצאה לפועל מומחה, יוכל באמצעות מספר שלבים פשוטים להביא לסיום הסוגייה ולסגירת התיק, בהתאם לנסיבות.

  1. הגשת התנגדות לביצוע אשר מבוססת על הטלת ספק בקיום החוב/חובת התשלום, הצגת אסמכתאות למחיקת החוב/מחילה על החוב מצד הזוכה או מי מטעמו, טענת פירעון מלא או חלקי, טענת כשל תמורה המבטל את החוב, טענה לאסמכתא שאינה קבילה שעליה מבוסס התיק ועוד. התנגדות זו תביא לעיכוב ביצוע ולהמשך בירור שיאפשר לחייב ולמיצגו להציג את מלוא הטיעון ולהביא לסגירת התיק.
  2. הקפאת הליכי גבייה וביטול סנקציות בשל נסיבות אשר הביאו לעיכוב התשלום על ידי החייב, דוגמת: שירות מילואים, מעורבות בתאונה, מצב רפואי או נפשי.
  3. איחוד תיקים/הסדר תשלומים- הצגת תבחיני יכולת כלכלית שאינה מאפשרת לחייב לשלם את חובו, ולהביא להסדרת החוב באמצעות הפחתת החוב ו/או פריסה לתשלומים.

 

משרד עורכי דין הוצאה לפועל עידן רוקח עומד לרשות חייבים אשר תלוי כנגדם תיק הוצאה לפועל אחד או יותר, ומספק ליווי, ייעוץ וייצוג מקצועי אל מול רשויות החוק, מיצוי זכויות וחתירה לפתרונות, תוך הגנה על האינטרסים והזכויות של לקוחותיו, לשקט נפשי ולאיכות חיים ללא איום החובות, הלחצים והמגבלות המלווים חייבים.

 

לייעוץ מלאו פרטים
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.