לייעוץ מלאו פרטים

חייב מוגבל באמצעים

תמונה של חייב מוגבל באמצעים

ההכרזה על חייב מוגבל באמצעים היא נגזרת של חייב המצוי בהליך איחוד תיקים אל מול ההוצאה לפועל, כאשר במסגרת הליך זה מתבררת אי יכולתו לפרוע את חובותיו בתקופת הזמן הקצובה לו, ועל פי גובה החוב.

מדינת ישראל רואה בהסדרת החובות ושיקום כלכלי של בעלי חוב כאינטרס מובהק של כל הצדדים הנוגעים בדבר, הן של בעל החוב עצמו במטרה לעמוד כאדם חופשי, ללא לחצים וסנקציות העומדות כנגדו, הן של הנושים במטרה להשיב את כספם או חלק ממנו, והן של המדינה עצמה המבקשת לעודד כלכלה איתנה ומתפקדת ולחסוך בהליכים משפטיים, צווי מעצר ומאסר כגד החייב.

חייב מוגבל באמצעים – מסלולים ואפשרויות להסדרת חובות עבור חייבים

בכדי לקדם את כל הללו מציעה המדינה מספר מסלולים ואפשרויות להסדרת חובות עבור חייבים, בניהם הליך איחוד תיקים בהוצאה לפועל. במסגרת ההליך מתבצע איחוד של כלל התיקים התלויים כנגד החייב, תוך תחשיב סכום החוב הכולל במטרה לקבוע הסדר תשלומים לגביו. הסדר תשלומים זה נקבע הן על פי יכולתו של החייב, והן בהישען על תקופת זמן קצובה לתשלום ביחס לסכום החוב הכולל. חייב אשר אינו בר יכולת פירעון באמצעות הסדר התשלומים האמור יזכה לרישום חייב מוגבל באמצעים על כל משמעויותיו.

סכומי חוב ותקופת תשלום

בגין חוב העומד על סכום בן עד 20000 ₪ יידרש החייב לתכנית תשלומים שלא תעלה על שנתיים.

בגין חוב העומד על סכום בן 20000-100000 ₪ יידרש החייב לתכנית תשלומים שלא תעלה על שלוש שנים.

בגין חוב העולה על 100000 ₪ יידרש החייב לתכנית תשלומים שלא תעלה על ארבע שנים.

חשוב לציין:

הסדר החוב אינו כולל קיצוץ, תספורת או כל הפחתה שהיא משווי החוב המקורי לאחר איחוד התיקים.

בגין החוב לא יתווספו תשלומי ריבית, הצמדות או כל תוספת אחרת.

עם אישור וביצוע איחוד התיקים יוקפאו כל הליכי גביה או מגבלות וסנקציות העומדות כנגד החייב.

חייב מוגבל באמצעים – אי יכולת לסילוק החוב בתקופה מוקצבת

כאשר חייב מוגבל אמצעים מציג אי יכולת לעמידה בתכנית תשלומים התואמת את לוח הזמנים האמור, עומדות לרשותו האפשרויות הבאות:

  1. בקשה להליך חדלות פירעון– יבקש החייב מבית המשפט להכיר בו כחדל פירעון, ובשפה השגורה- פושט רגל, תוך כינוס נכסיו ומימושם לצורך השבת חובות, וקביעת הסדר תשלומים התואם את יכולתו הכלכלית, ללא חובת תשלום מלוא החוב. בית המשפט רשאי במסגרת ההליך לקבוע את סכום החוב מחדש, לרבות הפחתה שלו בעשרות אחוזים, ועם סיום התשלומים במסגרת ההסדר- להעניק לחייב הפטר מלא מחובותיו. הליך זה כרוך בהטלת מגבלות אישיות ועסקיות על החייב למשך כלל התקופה האמורה ואף טומן בחובו משמעויות לאחריה.
  2. חייב מוגבל באמצעים– הגשת בקשה להכרה בו במעמד חייב מוגבל באמצעים, מעמד אשר מאפשר קביעת הסדר תשלומים מקל, התואם או קרוב לבקשת החייב, תוך פריסת החוב לתקופה ארוכה מזו המוגדרת בחוק, ללא ריבית וללא הצמדה. הליך זה כרוך בהטלת מגבלות אישיות על החייב במטרה למנוע ממנו יצירת חובות נוספים.

בדיקת חייב מוגבל באמצעים

על חייב מוגבל באמצעים יוטלו המגבלות הבאות:

  • צו עיכוב יציאה מהארץ.
  • רישום כלקוח מוגבל מיוחד בבנק.
  • הגבלת רישום ברשם החברות.

משרד עורך דין עידן רוקח ושות' מלווה חייבים בכל מעמד, החל משלב הייעוץ הראשוני ובחירת מסלול מתאים לאיחוד התיקים ולהסדר תשלומים, ועד ייצוג חייבים בחדלות פירעון, ייצוג חייב מוגבל באמצעים אל מול הרשויות וחתירה להפטר, במקצועיות שאין שניה לה ותוך היכרות מעמיקה ושליטה בענף הלגליזציה הבנקאית והפיננסית.

לייעוץ מלאו פרטים
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.