לייעוץ מלאו פרטים

הסדר חובות לבנקים

הסדר חובות לבנקים - עורך דין הסדר חובות עידן רוקח

מהו הסדר חובות מול הבנקים? 

הסדר חובות לבנקים מהו ואיף מתמודדים איתו? אדם העומד בפני חבויות אל מול הבנק ימצא עצמו מתמודד עם תאגיד אימתני וכוחני, בעל כלל האמצעים הכלכליים והמשפטיים, כאשר הוא חשוף למכתבים מאיימים, שיחות טלפון מרובות המפעילות עליו לחץ רב, דרישות תשלום מופקעות לעורכי דין, והתמודדות עם מגבלות החורגות מיחסיו על הבנק.

ולמרות זאת מרבית האנשים יעדיפו להיות חייבים לבנק ולא לגורמים אחרים, הן בשל החשש מפני התנהלות ואמצעי גביה של נושים פרטיים, והן בשל חוסר הנעימות שבאי עמידה בפירעון הלוואות וחובות אל מול בני משפחה, חברים או גורמים אחרים. היכולת ליישם הסדר חובות לבנקים לרוב תהיה נגישה יותר ומסודרת יותר, אולם דורשת היכרות עם המערכת על בוריה, ניהול משא ומתן, ויצירת מצג אמת שמשקף אינטרס משותף של שני הצדדים.

כיצד נולדים חובות לבנקים

אדם המצוי בחבות כלפי הבנק ובכלל, נוטה לראות בחוב ובאי היכולת לפרוע אותו, ככשל בהתנהלותו וביכולותיו. מבלי לגרוע מן האחריות האישית של החייב, גם לבנקים צד במצב, כאשר אלה לעתים ממהרים לאפשר חריגות יתר ולהעמיד הלוואות, מתוך אינטרס אישי בגריפת ריבית גבוהה, עמלות מופקעות ואי בחינה מספקת של יכולת ההחזר של הלקוח לטווח הארוך.

חשוב לציין כי התנהלות שוטפת הכוללת מינוס בחשבון העובר ושב ו/או קיום הלוואות אישיות או הלוואת משכנתא, אשר הלקוח עומד בתנאי התשלום שלהן, אינם בבחינת חובות המצריכים קיום של הסדר חובות לבנקים.

סוגי חובות לבנק:

  • מינוס בחשבון הבנק אשר נוצר במסגרת מסגרת אשראי שניתנה על ידי הבנק בתנאים מסוימים ובהפסקה חד צדדית של קיום התנאים הללו מצד הלקוח. דוגמא: אדם שזכה לאישור מסגרת אשראי ומיצוי שלה, מכורח הכנסה קבועה מעבודה. במקרה של עזיבת מקום העבודה וללא הכנסה לאורך זמן, עשוי הבנק לבטל את מסגרת האשראי ולתבוע מן הלקוח להסדיר את חובו.
  • הלוואה אשר ניתנה על ידי הבנק והלקוח אינו עומד בתנאי ההחזר ובתשלום החודשי כפי שנקבע.
  • הלוואת משכנתא מן הבנק בו מתנהל חשבון הלקוח או באמצעות בנק אחר, אשר אינה משולמת כנדרש וכמתחייב.
  • היקף תשלומים והוצאות חריג בכרטיסי אשראי חוץ בנקאיים אשר הבנק אינו מכבד את החיוב בגינם.

מרבית החייבים יציגו חבויות המשלבות את כל הללו, וצורך בקביעת הסדר חובות לבנקים שיכלול את כל החובות האמורים.

מתי וכיצד ניתן לבצע הסדר חובות לבנקים

חייב המצוי בהתנהלות אל מול סניף הבנק, יוכל לפנות ולבקש את איחוד כלל החבויות לסכום אחד במסגרת קביעת הסדר חובות לבנקים, ובמטרה לקבוע סכום תשלום אחיד לתקופה ארוכה, בהסדר בו יוכל לעמוד. הסדר כזה יכלול את מלוא סכום החוב (לסניף בנק אין כל סמכות בהפחתת חוב בשום היקף), ובמידה ויאושר יינתן במסגרת הלוואה לכיסוי כלל החובות האחרים, בריבית גבוהה ותוך הטלת מגבלות אחרות על החשבון (מניעת המחאות, אי מתן כרטיס אשראי).

פתרון זה גם אינו נותן מענה כולל לחבויות כלפי מספר בנקים, דוגמת חשבון עסקי ופרטי המנוהלים בנפרד או הלוואת משכנתא בבנק אחר.

במקרים הללו, כמו גם במקרים בהם הטיפול בחוב יצא מן הסניף והועבר למחלקה המשפטית של הבנק, מומלץ לפנות לעורך דין מנוסה ובעל שם בתחום החבויות וניהול הסדר חובות לבנקים, שיוכל לנהל משא ומתן, לסלק עלויות שהביאו לניפוח החוב דוגמת קנסות, הצמדות וטיפול משפטי, ולהגיע להסדר מיטבי עבור לקוחותיו.

משרד עורך דין פשיטת רגל עידן רוקח ושות' מביא ניסיון רב שנים וטיפול באלפי תיקי חייבים, תוך מיצוי זכויות ואפשרויות להקמת הסדרים מיטיבים ושיקום כלכלי עבור לקוחותיו.

לייעוץ מלאו פרטים
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.