לייעוץ מלאו פרטים

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ - עידן רוקח משרד עורכי דין

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ – בין המגבלות המוטלות על חייב אשר מצוי בהליך חדלות פירעון, ו/או תלויים כנגדו תיקי גביה בהוצאה לפועל, מצויה מגבלת צו עיכוב יציאה מן הארץ. מגבלה זו מיועדת בעיקרה להבטיח כי החייב לא יימלט מדין חובותיו, יתייצב לכל הליך משפטי, בירור או חקירה להם יידרש, ויעמוד בחבות התשלומים החודשיים לכלל התקופה האמורה במקרה של הסדר חוב מול בית המשפט או חדלות פירעון.

נוסף לזאת, נסיעות לחו"ל הם בבחינת נראות בזבזנית שאינה תואמת את המצופה מחייב המבקש את התחשבות בית המשפט ומחויב לתשלום חובותיו ככל יכולתו ולשיקום כלכלי.

בשל הללו קבע המחוקק ונתן בידי רשות הוצאה לפועל את הזכות להגביל את תנועת החייב ולמנוע את יציאתו לחו"ל, למשך כל תקופת חבות התשלום כפי שנקבעה בהסדר התשלומים.

יחד עם זאת, ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ, ניתן לאישור בנסיבות מסוימות וכפוף להליך מוסדר.

כיצד ניתן לבקש ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

בקשת ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ היא בקשה זמנית הנוגעת למועד הנסיעה המתוכננת ולמטרתה בלבד, והעיכוב ישוב לחול על החייב המבקש לאחריה.

את הבקשה יש להגיש 14 יום בטרם מועד הנסיעה, באופן אישי או באמצעות עורך דין מומחה בתחום הסדרי חובות והליכי חדלות פירעון. מומלץ להגיש את הבקשה באמצעות עורך דין, במטרה להבטיח פירוט מלא, נוסח תקין ולהגדיל באופן משמעותי את הסיכויים לאישור הבקשה.

את הבקשה עבור ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ יש להגיש על גבי טופס 214- טופס בקשה לעיכוב, ביטול או חידוש הליכים והגבלות.

במסגרת הבקשה יפרט החייב את הפרטים הבאים:

 • מועד הנסיעה ומועד החזרה.
 • יעד הנסיעה.
 • הסיבה לנסיעה.
 • הגורם המממן את הנסיעה והשהיה וצפי העלות הכוללת.
 • הצעת ערבות להבטחת שובו של החייב, באמצעות העמדת ערבות ישירה או ערבים החתומים כנגדה.

מטבע הדברים בקשת הביטול אינה מיועדת לחייבים המבקשים לנפוש בחו"ל, ומיועדת למקרים בהם נוכחות החייב ביעד האמור ומחוץ לגבולות ישראל הוא חשוב, מקיים צורך משפחתי ואישי, רפואי או בטחוני.

בין הסיבות הרלוונטיות שעשויות לזכות בביטול הצו:

 • צורך בקיום פרוצדורה רפואית עבור החייב או בן משפחתו מדרגה ראשונה.
 • השתתפות בלוויה של בן משפחה מדרגה ראשונה (המתקיימת בטווח בן 24-36 שעות ממועד הגשת הבקשה ונדרשת להגשת בקשה דחופה).
 • התייצבות בדיון/מעמד משפטי בחו"ל.
 • חייל בודד המבקש לבקר את משפחתו בחו"ל.
 • יציאה לצורך השתתפות בפעילות מבצעית ובשירות מוסדות המדינה.

כל בקשת ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ על ידי חייב או בא כוחו, נדרשת בהצגת אסמכתאות בהתאם לסיבה לבקשה.

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ – פניה אל עו״ד מקצועי

במידה ובקשת החייב תאושר יידרש החייב להעמדת בטחונות וערבויות כנדרש ממנו, בטרם הסרת העיכוב בפועל.

עורך דין אשר מתמחה בהגשת בקשות מסוג זה וניהול הליכי חבויות שונים, ידע לנסח את הבקשה באופן התומך בצרכי הלקוח מחד גיסא, ומסלק כל חשש להימלטות הלקוח החייב מאידך גיסא, הן באמצעות ערבויות אפשריות, והן באמצעות הצגת הקשר והזיקה של החייב למדינת ישראל.

משרד עורך דין עידן רוקח ושות' מלווה חייבים במגוון מסלולי הסדר, מטפל במקצועיות בניהול תיקים אל מול הוצאה לפועל ובית המשפט, ומסייע ללקוחותיו ביישום תכנית שיקום כלכלית, לצד ניהול אורח חיים שוטף ותוך מיעוט במגבלות ככל הניתן במסגרת החוק.

 

לייעוץ מלאו פרטים
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.