לייעוץ מלאו פרטים

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

ביטול הגבלת רישיון נהיגה -עידן רוקח משרד עורכי דין

כחלק מן המגבלות שהוטלו על חייבים על ידי רשויות המדינה, הייתה נהוגה בעבר שלילת רישיון הנהיגה של החייב והטלת מגבלה המונעת ממנו לנהוג. מגבלה זו שנועדה להפעיל לחץ על החייב לתשלום חובותיו, במקרים רבים השיגה תוצאה הפוכה, כאשר מנעה ממנו חופש תנועה ותעסוקה, הגבילה את יכולתו לעבוד ו/או להגיע למקום העבודה. המגבלה האמורה אף הולידה הוצאות נוספות דוגמת עלויות נסיעה ותחבורה ועלויות תשלום לעורכי הדין במטרה להביא ביטול הגבלת רישיון נהיגה.

חוק ההוצאה לפועל תיקון – ביטול הגבלת רישיון נהיגה

בטרם השינוי האחרון בחוק, ביטול הגבלת רישיון נהיגה התבצע באמצעות פניה לעורך דין המתמחה בטיפול בחייבים, אשר הגיש בעבורם בקשת ביטול הגבלת רישיון נהיגה להוצאה לפועל, באמצעות טופס 214. טופס זה שימש לפירוט ולנימוק הבקשה אשר התבססה על אחד או יותר מן הסיבות האמורות:

 • הנהיגה ברכב משמשת את החייב והכרחית לצורך ביצוע עבודתו ופרנסתו.
 • הנהיגה ברכב הכרחית עבור החייב לצורך טיפול והסעת בן משפחה מוגבל/חולה/נכה.
 • קיימים פגמים בירוקרטיים בהליכי ההוצאה פועל כנגד החייב, המצדיקים ביטול של הסנקציות והמגבלות המוטלות עליו.

ההליך הראשוני

ההליך הראשוני לביטול המגבלה האמורה נגע בדרישת ההוצאה לפועל לתשלום בסך 5000 ₪ בעבור ביטול הגבלת רישיון נהיגה, במידה ובית המשפט אישר את בקשו. בית המשפט ביטל את ההחלטה בעבור חייבים שזכו לביטול המגבלה בשל שימוש ברכב/נהיגה לצרכי עבודה, תוך ההבנה כי עלות זו תביא לאחד משני מצבים שאינם רצויים:

 1. הגדלת החבויות של החייב ותשלום הסכום האמור על חשבון היכולת לסלק חובות אחרים.
 2. אי יכולת החייב לעמידה בתשלום הנדרש והמשך הפגיעה ביכולתו לעבוד ולהתפרנס.

חוק שנכס לתוקפו

בתאריך 10.2.22 נכנס לתוקפו חוק שחוקקה הכנסת, לאחר שנים רבות של עתירות חייבים לבג"צ, וקבעה את ביטול הגבלת רישיון נהיגה ככלי המשמש את המדינה כנגד חייבים בכל מעמד, ומכל סיבה. בין הסיבות באמצעותן נימק המחוקק את החלטתו: המגבלה היוותה פגיעה בזכויות יסוד חופש התנועה וחופש התעסוקה, כמו גם שלא קידמה כלל ועיקר את היקף גביית החובות מן החייבים המוגבלים על ידי המדינה.

מגבלה זו בוטלה באופן מידי כלפי כלל החייבים עליהם הוטלה, גם בטרם החקיקה האמורה.

יחד עם זאת, חייב אשר רישיונו נשלל בעבר ושלילת הרישיון עלתה על שנתיים ימים, עדין יידרש למבחן תיאוריה אל מול רשות הרישוי לצורך חידוש רישיונו, ובמידה וחלפו 36 חודשים מיום השלילה בפועל, גם למבחן נהיגה מעשי.

מגבלות וסנקציות שיכולה המדינה לנהוג בחייבים

לצד ביטול הגבלת רישיון נהיגה האמור, עומדים לרשות המדינה מספר כלים ודרכי פעולה כנגד חייבים:

 • הטלת צו עיכוב יציאה מן הארץ
 • מגבלת הנפקת או חידוש דרכון
 • קביעת מגבלות לניהול חשבון ופיננסיים
 • הטלת מגבלות חמורות והגדרת חשבון מוגבל מיוחד
 • ביטול הזכות לכהן בראשות תאגיד, או להיות בעל עניין ומעורבות בתאגיד.

חשיבות של פניה אל עו״ד מקצועי

במטרה להימנע להטלת סנקציות ומגבלות, לערער על מגבלות קיימות ואף להקפיא הליכי גביה מאיימים הכוללים עיקולים על רכוש ומשכורת ואת התחושה כי נושים מכל כיוון סוגרים על החייב, חשוב ומומלץ לפנות אל עורך דין מקצועי ומוביל בתחום הסדרי תשלום, חדלות פירעון וטיפול בחבויות, לתכנון וליישום תכנית יציאה מן החובות ושיקום כלכלי.

משרד עורך דין עידן רוקח ושות' מעמיד לרשות לקוחותיו בעלי חבויות, צוות משפטי מקצועי, ידע נרחב וניסיון רב שנים, ותכניות סיוע לשיקום כלכלי ויציאה מחובות לדרך עצמאית חדשה.

לייעוץ מלאו פרטים
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.